د السټون تجهیزات

د بیر او شراب او څښاک لپاره مسلکي
ویډیو

ویډیو

د السټون بریو 20BBL آٹو بریو هاؤس سیسټم

السټون 2500L شراب جوړوی

السټون بریو - 10HL اتوماتیک بریو هاوس

د جنان السټون تجهیزاتو شرکت

د جین السټون تجهیزاتو شرکت څخه د وینري تجهیزات

2500 لیتره شراب

د السټون شراب جوړونې پروژه

ASTE-200L brewhouse

د بیر د خړوبولو ټانک

د السټون بریو - 5BBL پب بریوری سیسټم

د ASTE 1000L مایکرو بریوری تجهیزات